2018 bakal melabuhkan tirai. Sepanjang tahun kita menyaksikan pelbagai warna-warni dalam arena teknologi pendidikan. Dalam era Pembelajaran Abad ke-21, teknologi ICT merupakan tulang belakang utama dan penting. Bayangkan penyiasatan pelajar tanpa Internet serta laporan pelajar tanpa bantuan peralatan komputer. Tanpa teknologi, apa bezanya pembelajaran pada 20th Century dengan 21th Century?. Tanya salah seorang mentor saya. …

Untuk memastikan dasar pendidikan di Malaysia kekal relevan memdepani cabaran abad ke-21, KPM menjalankan kajian semula pada Oktober 2011. Seterusnya, pada 30 Januari 2013 ianya dibentang serta diluluskan oleh Jemaah Menteri Malaysia di Parlimen. Pada tahun yang sama, YAB Perdana Menteri membentangkan laporan akhir lantas melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Hari ini portal web …