Menerusi email yang baru sahaja diterima, Frog VLE memaklumkan membawa beberapa penambahbaikan menarik telah dilakukan untuk memudahkan proses penyuntingan laman. Penaiktarafan Frog VLE 2016 yang terbaru ini tertumpu kepada meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencipta, mengisi, menghias dan mengemas kini Laman (Site). Penaiktarafan ini turut menambah baik beberapa fungsi yang sedia ada. Berikut merupukan penambahbaikan yang dilakukan: FUNGSI BARU …