6 strategi menggunakan Google Earth Engine dalam pendidikan

Subjek Geografi merupakan subjek kegemaran saya sewaktu tingkatan 3. Masih ingat lagi guru saya, Cikgu Kamariah yang begitu bersemangat dalam setiap sesi kelas beliau.

Di perpustakaan sekolah, buku atlas merupakan intrumen kegemaran saya untuk menerokai dunia. Pelajar masa kini sangat bertuah. Seiring perkembangan teknologi, mereka dapat menggunakan pelbagai alat untuk memahami bagaimana bumi ini berfungsi.

‘Geospatial Thinking’

Para pengkaji dari University of Southern California dalam Trajectory Magazine mendapati penyelesaian masalah secara ‘geospatial’ dapat menggalakkan pemikiran kritik dan kritis.

Geospatial analysis, like other forms of intelligence analysis, requires practitioners to employ critical thinking processes to identify and assess significant data to arrive at a conclusion. 

Jika anda seorang guru Geografi, saya merasakan selain Google Earth, Google Earth Engine merupakan satu alat yang perlu anda mahir dalam usaha menyediakan pelajar dengan kemahiran bertemakan big data dalam IR 4.0.

Bagi yang baru tahu mengenai Google Earth Engine, ia merupakan satu alat geo daripada Google yang amat berkuasa bukan sahaja untuk bidang penyelidikan, malah boleh diaplikasi dalam bidang pendidikan di sekolah.

Google Earth Engine sebenarnya dapat digunakan secara kreatif bukan sahaja di dalam mata pelajaran Geografi. Ia boleh digunakan merentasi pelbagai mata pelajaran.

Google Earth Engine menawarkan imej pemetaan yang komprehensif dari sumber pemetaan satelit seluruh dunia. Paparan pemetaan secara time-lapse seperti video di bawah dapat digunakan secara berkesan untuk menarik minat pelajar serta menambah pemahaman mereka menerusi visual yang bersesuaian.

Google Earth Engine combines a multi-petabyte catalog of satellite imagery and geospatial datasets with planetary-scale analysis capabilities and makes it available for scientists, researchers, and developers to detect changes, map trends, and quantify differences on the Earth’s surface

Google Earth Engine menawarkan imej pemetaan dari beberapa misi satelit, keadaan geofizikal sesuatu bentuk mukabumi,perubahan climate dunia, cuaca, serta data-data demografik lain.

Google Earth Engine sangat sesuai digunakan dalam matapelajaran Geografi yang kini ditawarkan kepada pelajar tingkatan 1 hingga 3.  Selain itu, ianya juga sesuai digunakan dalam pelbagai subjek lain seperti Sains dan bahasa.

Mari kita lihat strategi-strategi yang boleh digunakan di dalam sesebuah PdPc:

1️⃣ Google Earth Engine sebagai perangsang dalam set induksi

Dalam matapelajaran Geografi, guru dapat menerangkan mengenai ubanisasi (sebagai contoh) dengan cara yang menarik menerusi Google Earth Engine.

Imej perubahan peta secara time-lapse sesuatu kawasan mampu memberi makna berbanding kaedah hanya menunjukkan gambar kesan urbanisasi.

Selain Geografi ia juga dapat digunakan untuk menunjukkan fenomena yang dapat meransang perbincangan dalam pelbagai mata pelajaran lain yang anda rasakan sesuai.

 

2️⃣ Google Earth Engine sebagai alat demontrasi

Google Earth Engine diibaratkan sebagai sebuah atlas interaktif yang besar memaparkan imej-imej pemetaan yang terkini.

Guru boleh menggunakan alat ini untuk menerangkan beberapa konsep dalam ilmu Geografi atau Sains untuk menarik minat mereka. Ianya juga berkuasa memberi pemahaman yang jitu kepada pelajar.

Data-data dalam Google Earth Engine boleh digunakan oleh pelajar untuk menyokong hujah-hujah mereka secara saintifik dalam perdebatan subjek bahasa sebagai contoh.

 

3️⃣ Google Earth Engine sebagai aktiviti kelas

Dalam matapelajaran Geografi, pelajar boleh menganalisis maklumat berdasarkan imej pemetaan pada Google Earth Engine.

Contohnya, pelajar-pelajar perlu mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan. Imej pada Google Earth Engine dianalisis meyokong cadangan-cadangan tersebut.

Aktiviti ini hendaklah dirancang dengan baik agak ianya selesai dalam tempoh waktu PdPc di kelas.

 

4️⃣ Google Earth Engine sebagai aktiviti tugasan berkumpulan

Guru boleh melaksanakan  aktiviti berkumpulan dengan pelajar mencadangkan sendiri rancangan penyiasatan berdasarkan sulibus.

Sebagai contoh, pelajar dikehendaki menganalisis data mengenai perubahan klimaks di Kutub Utara menggunakan data daripada Google Earth Engine.

Seterusnya mereka perlu merangka pelan tindakan untuk menyelamatkan bumi daripada fenomena ‘pencairan ais’ selaku sepasukan jurutera alam sekitar.

 

5️⃣ Google Earth Engine sebagai penilaian

Google Earth Engine boleh digunakan sebagai alat penilaian kepada pelajar.

Rancang satu cabaran yang memerlukan mereka menerokai aplikasi ini menerusi analisis dan sintesis pengetahuan yang telah mereka pelajari.

Lihat sejauh mana mereka dapat menerokai aplikasi ini secara kendiri dan melaporkan hasil penerokaan mereka.

 

6️⃣ Pameran ‘Earth Day’ dengan Google Earth Engine 

Hari bumi ‘Earth Day’ disambut pada 22 April pada tahun ini. Apa kata sambutan tahunan ini kita jadikan aktiviti di sekolah lebih menarik.

Pameran ini boleh diuruskan oleh Kelab Geografi dan pelajar boleh berkunjung pada waktu rehat. Data-data dari Google Earth Engine dicetak dan dipaparkan pada papan pameran.

Ia juga dapat melatih pelajar menjadi ‘komunikator alam sekitar’ dengan beberapa pelajar memberi penerangan mengenai topik paparan mereka.

Contoh rancangan pengajaran Geografi Tingkatan 3

Terokai Google Earth Engine

Komen

komen

Comments have been closed/disabled for this content.