Lawatan sambil belajar bertemakan STEM. Mari kunjungi agensi-agensi ini. – Bahagian 2

MOSTI mempunyai pelbagai agensi yang mempunyai peranan tertentu dalam memangkin kemajuan negara dalam bidang Sains dan Teknologi. Difahamkan oleh salah seorang kenalan yang mempunyai hubungan rapat dengan MOSTI, mulai 2019 salah satu inisiatif terkini mereka adalah untuk memperkenalkan agensi-agensi ini kepada masyarakat terutamanaya komuniti pendidikan.

Lawatan sambil belajar bertemakan STEM. Mari kunjungi agensi-agensi ini. – Bahagian 1

Dalam catatan sebelum ini saya telah senaraikan 9 agensi yang boleh sekolah anda memohon untuk melakukan lawatan sambil belajar. Mari kila lihat apa agensi seterusnya.

10. Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM)

JMM membekal perkhidmatan meteorologi, iklim dan geofizik yang cekap dan berkesan untuk kesejahteraan, keselamatan dan pembangunan lestari selaras dengan keperluan negara dan antarabangsa. Antara teras stategik mereka mereka adalah untuk:

 • Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan cuaca bagi mengurangkan risiko bencana.
 • Memantapkan perkhidmatan meteorologi penerbangan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan penerbangan.
 • Memperkasa perkhidmatan gempa bumi dan tsunami bagi mengurangkan risiko bencana gempa bumi dan tsunami.
 • Memperkukuhkan perkhidmatan iklim bagi kemakmuran negara.
 • Memperkasakan pembangunan modal insan.

Lokasi: Petaling Jaya, Selangor

Laman web: http://www.met.gov.my

11. Jabatan Alam Sekitar (JAS)

JAS bertanggungjawab memastikan pembangunan lestari dalam proses kemajuan Negara dan alam sekitar sentiasa bersih, sihat dan selamat untuk kesejahteraan rakyat. JAS juga berperanan sebagai penyebar maklumat, kemahiran dan idea-idea bernas bagi pembangunan minda masyarakat ke arah penghayatan persekitaran alam semulajadi secara berterusan. Ini termasuklah menggalakkan konsep pematuhan kendiri oleh pihak industri serta orang awam. Pendekatan dan strategi pengurusan alam sekitar senantiasa diubahsuai dan ditambahbaik seiring dengan perkembangan pesat dalam aspek teknologi, perundangan, ICT serta isu alam sekitar semasa sama ada di peringkat nasional mahupun antarabangsa.

Lokasi: Presint 4, Putrajaya

Laman web: https://www.doe.gov.my

12. Technology Park Malaysia (TPM)

TPM bermatlamat untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk inovasi melibatkan 5 stategi untuk memaksimumkan aset tanahnya, mempertingkatkan perkhidmatan pengkomersialan dan sokongan, meningkatkan keberkesanan infrastruktur dan keupayaan rangkaian yang maju, mengupaya program inkubasi teknologi generasi ke-4 dan membangunkan dasar yang mesra untuk menghasilkan percambahan syarikat permulaan berkualiti berasaskan teknologi dengan potensi global.

Peranan mereka:

 • Untuk memudahkan dan memupuk perusahaan berasaskan pengetahuan dengan menyediakan kepakaran, kemudahan, peralatan dan perkhidmatan sokongan.
 • Untuk memudahkan aktiviti penyelidikan & pembangunan, inovasi dan pengkomersialan dengan menyediakan infrastruktur, peralatan dan kemudahan yang lebih maju.
 • Untuk mempromosikan dan merangsang komuniti intelektual, kreatif dan inovatif untuk pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan dengan mewujudkan persekitaran Taman Teknologi yang kondusif.
 • Untuk memudahkan perkongsian bijak sektor kerajaan dan swasta dalam pembangunan teknologi dan pengkomersialan hasil penyelidikan.
 • Untuk menyediakan platform bagi penubuhan hubungan perniagaan dan teknologi strategik antara institusi penyelidikan, akademik, komuniti kewangan dan industri, tempatan dan global.

Lokasi: Bukit Jalil, Kuala Lumpur

Laman web: http://www.tpm.com.my

13. Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM)

Yayasan ini bertujuan untuk menlahirkan lebih ramai saintis Malaysia yang terlibat dalam penyelidikan Antartika lantas  menunjukkan kewujudan dan sumbangan Malaysia di Antartika.

Yayasan ini juga menganjurkan program pendidikan dan ‘outreach‘ seperti kem sains kutub, sesi perkongsian, pertandingan dan pameran untuk pelajar dan orang awam. Selain memberi pendedahan kepada belia mengenai penglibatan Malaysia di wilayah Kutub (Antartika dan Arktik), program-program ini disasarkan untuk menanamkan minat dalam pendidikan Sains dan perubahan iklim global serta meneroka penyelesaian mengenai isu tersebut. Melalui pembelajaran secara ‘hands-on‘, para belia dapat lebih memahami dan menghormati sejarah, budaya dan kepelbagaian ekologi wilayah Kutub.

Lokasi: Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur

Laman web: https://www.ypasm.my

14. Yayasan Inovasi Malaysia (YIM)

YIM melakar inovasi akar umbi – menggunakan novel atau idea baru yang biasanya dibangunkan dalam tetapan yang tidak konvensional untuk menangani isu-isu yang sering diabaikan dalam konteks penyelesaian utama. Ini sering menggunakan pendekatan “bottom-up” untuk pemberdayaan komuniti melalui akses yang berpatutan, kualiti dan fungsi yang dipertingkatkan, akses untuk penduduk yang tidak termasuk seperti golongan miskin, orang kurang upaya, wanita, golongan tua dan kurang bernasib baik dengan jangkauan dan strategi yang mampan.

Lokasi: Bukit Jalil, Kuala Lumpur

Laman web: https://www.yim.my

15. NanoMalaysia Berhad (NMB)

Dalam mesyuarat Majlis Inovasi Kebangsaan pada 29 Oktober 2009, Nanoteknologi telah dikenalpasti sebagai salah satu enjin pertumbuhan baharu untuk Model Ekonomi Baru (NEM). Pada 14 Februari 2011, Majlis Inovasi Kebangsaan telah mengadakan dan bersetuju bahawa sebuah agensi pengkomersialan nanoteknologi diperlukan dan aktiviti yang sepadan mesti diselaraskan dengan inisiatif Agensi Inovasi Malaysia (AIM).

NanoMalaysia Berhad telah diperbadankan pada tahun 2011 sebagai syarikat yang terhad oleh jaminan (CLG) di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)  untuk bertindak sebagai entiti perniagaan yang diamanahkan dengan aktiviti pengkomersilan nanoteknologi.

Antara peranannya termasuk:

 • Pengkomersialan Penyelidikan dan Pembangunan Nanoteknologi
 • Perindustrian Nanoteknologi
 • Fasilitasi Pelaburan dalam Nanoteknologi
 • Pembangunan Modal Insan dalam Nanoteknologi

Lokasi: Jalan Mayang Sari, Kuala Lumpur

Laman web: http://www.nanomalaysia.com.my

16. Akademi Sains Malaysia (ASM)

ASM berusaha untuk menjadi badan pemikir untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan sains, kejuruteraan, teknologi dan inovasi. ASM komited untuk meneruskan kecemerlangan dalam bidang Sains, Kejuruteraan dan Teknologi (SET) untuk manfaat semua.

Antara fungsi utama ASM adalah:

 • Memberi nasihat kepada Kerajaan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan STI kepentingan nasional dan antarabangsa.
 • Membina budaya kecemerlangan dalam Sains, Kejuruteraan dan Teknologi (SET) di Malaysia
 • Membantu menaik taraf keupayaan teknologi sektor perindustrian Malaysia.
 • Menggalakkan kesedaran awam dalam memahami Sains.
 • Meningkatkan rangkaian dan kolaborasi antarabangsa.
 • Penerbitan saintifik.

Lokasi: MATRADE Tower, Kuala Lumpur

Laman web: https://www.akademisains.gov.my

17. Yayasan Hijau (YaHijau)

Antara peranan utama Yayasan Hijau adalah untuk:

 • Melaksanakan dan mempromosikan amalan hijau dalam masyarakat Malaysia di peringkat akar umbi untuk memastikan kemampanan alam sekitar.
 • Untuk meningkatkan tahap kesedaran di kalangan orang ramai melalui pendidikan mengenai kepentingan amalan hijau yang berkesan.
 • Untuk mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan proaktif yang memahami pentingnya mempunyai persekitaran hijau.
 • Menjana penaja daripada individu, syarikat, pemain industri dan pertubuhan bukan kerajaan melalui aktiviti Tanggungjawab Sosial Korporat dan penyertaan semua pemegang kepentingan dalam menyokong pembangunan hijau.

Lokasi: Presint 2, Putrajaya

Laman web: http://yahijau.com

18. Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia (NIBM)

Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia (NIBM) adalah terdiri daripada konsortium tiga institut bioteknologi kebangsaan iaitu Institut Farmaseutikal & Nutritiut Malaysia (IPHARM), Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI), dan Institut Genom Malaysia (MGI).

Objektif utama NIBM adalah untuk membolehkan IPHARM, ABI dan MGI meminimumkan atau menghapuskan birokasi dan digantikan dengan proses membuat keputusan yang dinamik, pantas dan cekap. Antara peranan NIBM adalah untuk menetapkan keutamaan dan hala tuju aktiviti R & D, untuk merancang pengkomersilan output R & D dan untuk meningkatkan ekosistem R & D untuk memacu Malaysia ke hab bioteknologi global.

Lokasi: Serdang, Selangor

Laman web: http://nibm.my

Penafian: Semua maklumat dipungut daripada laman web rasmi agensi dan Wikipedia. Sebahagian maklumat diterjemah dari Bahasa Inggeris. Maklumat diatas dipaparkan sebagai perkongsian samata-mata untuk memudahan para pendidik merencana program sekolah. Pihak kami tidak bertangungjawab ke atas perubahan maklumat atau sebarang paparan maklumat yang tidak tepat atau tertinggal. 

Jangan lupa melanggan saluran CikguSiber di Telegram.

Disunting semula pada 15 Mac 2020. Sumber gambar: Fb YPASMFb JMM,

Komen

komen

Comments have been closed/disabled for this content.