Penafian

PENAFIAN Segala kandungan yang disediakan pada “cikgusiber.com” adalah untuk tujuan perkongsian maklumat semata-mata. Pemilik blog ini tidak membuat sebarang perwakilan terhadap ketepatan atau kesempurnaan mana-mana maklumat di laman blog ini atau ditemui dengan mengikuti mana-mana pautan di laman blog ini. Pemilik blog “cikgusiber.com” tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat ini atau untuk adanya maklumat ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian, kecederaan, atau kerosakan daripada paparan atau penggunaan maklumat ini. Selain itu, pemilik juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen yang ditinggalkan di “cikgusiber.com”. Sebarang komen dalam blog ini adalah milik pemilik akaun, atau pemilik tanpa nama dan tidak mewakili pandangan daripada pihak kami. Terma dan syarat ini adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Sebarang penyalinan artikel atau kandungan dari “cikgusiber.com” dibenarkan dengan syarat hendaklah dikreditkan kepada “cikgusiber.com”.