Aplikasi Kahoot! merupakan aplikasi kuiz interaktif masa-nyata yang terbaik, namun ia memerlukan setiap pelajar mempunyai peranti elektronik sendiri. Plicker hadir dengan satu inovasi yang menarik apabila hanya guru yang perlu mempunyai peranti. Pelajar akan menjawab soalan dengan menggunakan kad dengan ‘kod individu’ yang telah dicetak. Guru akan menggunakan lensa kamera (menerusi app) untuk mengimbas kad …