Terdapat ratusan ribu app yang ditawarkan di gedung-gedung app. Di App Store sahaja terdapat lebih 200,000 app untuk pendidikan untuk membantu perkembangan pembelajaran anak anda. Kandungan kependidikan, cabaran serta ciri-ciri interaktiviti dalam sesuatu app yang ditawarkan mampu merangsang skil motor dan kognitif para penggunanya. Terdapat app tertentu direka bentuk dengan elemen untuk merangsang kemahiran tertentu …