Pemikiran Komputasional (Computational Thinking) diajar kepada pelajar sekolah menengah mulai tingkatan 1 dalam subjek Asas Sains Komputer (ASK). Di Sekolah rendah pula ia juga diterapkan secara tidak langsung menerusi modul TMK. Pemikiran Komputasional adalah satu proses berfikir menggunakan kaedah penyelesaian masalah dalam ilmu sains komputer. Ia merupakan kemahiran abad ke-21 yang diperlukan sebagai persediaan pelajar …