Untuk memastikan dasar pendidikan di Malaysia kekal relevan memdepani cabaran abad ke-21, KPM menjalankan kajian semula pada Oktober 2011. Seterusnya, pada 30 Januari 2013 ianya dibentang serta diluluskan oleh Jemaah Menteri Malaysia di Parlimen. Pada tahun yang sama, YAB Perdana Menteri membentangkan laporan akhir lantas melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Hari ini portal web …