Salah satu usaha cikgusiber.com adalah untuk membangunkan komuniti pendidik secara sistematik. Oleh itu kami memilih teknologi terbaik dalam pendidikan yang menawarkan sokongan yang lengkap dan terbaik kepada guru. Kami menubuhkan ATC iChampion MY sebagai salah satu model bagaimana komuniti ini dapat dibentuk untuk menyokong rakan-rakan guru yang lain. Sebelum ini ATC telah menganjurkan pelbagai bengkel …