Dalam mendepani industri 4.0 banyak jenama besar digital sudah mula menjalankan inisiatif pembelajaran ‘coding’. Ianya berkisar kepada kepercayaan apabila kita belajar ‘coding’ sebenarnya kita belajar cara untuk berfikir. Banyak sudah kajian menunjukkan apabila kita mahir dalam ‘coding’ dan pemikiran komputasional, kita sebenarnya sudah menguasai kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam bengkel yang dihadiri hari ini, Apple …