Projek Pembangunan Kelas Digital iPad Antara alasan yang kerap diberi kebanyakkan pendidik di Malaysia untuk tidak cuba menggunakan teknologi adalah tiadanya kemudahan yang disediakan untuk mereka. Mungkin atas faktor kos dan sebagainya.  Oleh itu, projek ini merupakan satu usaha yang menggunakan segala peluang dan potensi tertentu seperti penglibatan komuniti untuk bersama-sama membangunkan kemudahan yang boleh …