Dalam sesi pembentangan di USM baru-baru ini mengenai pembangunan instruksi menggunakan LMS & MOOC, rakan saya Amali mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang begitu menarik perhatian saya. Nearpod, satu aplikasi slaid pengajaran secara ‘live’ dan interaktif pada paparan peranti guru dan pelajar. Ianya sesuai diaplikasikan dalam persekitaran BYOD dimana pelajar mempunyai peranti mereka sendiri. Sebenarnya, idea seperti Nearpod telah …