Petang tadi saya bersama Cikgu El (cikguel.com) mengendalikan satu sesi perkongsian bertajuk ‘Re-thinking Digital Citizenship for Online Education‘ menerusi sesi interaktif Webex dalam siri ke-2 Apple Professional Learning. Perkongsian menjurus kepada salah satu sub dalam tajuk Kewarganegaraan Digital (Digital Citezenship) iaitu Kesejahteraan Digital (Digital Wellness). Catatan ini merupakan rumusan daripada perkongsian tadi. Kewarganegaraan Digital Kewarganegaraan …