Untuk menghasilkan bahan pengajaran  berbantukan komputer, kadangkala anda memerlukan perisian untuk merakam aktiviti skrin atau melakukan screenshot untuk penerbitan video tutorial dan sebagainya. Monosnap merupakan satu perisian yang mudah, ringan dan ringkas dan yang penting percuma. Cuba Monosnap anda sekarang! Muat turun MONOSNAP