TM 3Ducation Online Competition merupakan salah satu platform untuk menggalakkan para pelajar sekolah di Malaysia untuk menyerlahkan bakat dan kreativiti mereka dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). Ianya merupakan sebuah platform yang mengetengahkan idea para pelajar yang diterjemahkan dalam bentuk ‘3D modeling’. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar seluruh negara, berumur 10-17 tahun …