Untuk ibu bapa anda boleh menggunakan nombor kad pengenalan anak anda untuk menyemak slip keputusan peperiksaan dalaman seperti Ujian Selaras, Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun. Sistem ini dikenali sebagai Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah atau SAPS. Dibawah ditunjukkan bagaimana cara untuk menyemak keputusan peperiksaan anak anda. 1. Layari https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2 2. Masukan nombor kad pengenalan anak anda. Pilih …