Wolfram|Alpha merupakan satu enjin pengetahuan komputasional yang bukan sahaja mencari tetapi melakukan analisis terhadap maklumat yang dimahukan. Ianya umpama sebuah komputer pintar yang memberikan anda jawapan lengkap terhadap apa yang ingin dicari dengan paparan yang sangat jelas dan terperinci. Cuba carian pertama ada di  Wolfram|Alpha dengan memasukan kata kunci ‘malaysia‘. Bagaimana Wolfram|Alpha berfungsi?. Baik, contohnya anda ingin …