Para pendidik memerlukan set komputer untuk pelbagai tugasan penting seperti mereka bentuk bahan pengajaran, mengakses sumber-sumber pendidikan serta melakukan tugasan-tugasan dalam talian seperti urusan mengemaskini maklumat pelajar. Para pendidik di Malaysia lazimnya mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk tugasan rasmi. Satakat ini, tiada sebarang peruntukan khas atau subsidi diberikan untuk guru. Dalam era baharu pendidikan digital, aplikasi …