Saya pernah menyertai bengkel menghasilkan produk AR serta berinteraksi secara aktif dengan para pembangun AR di Malaysia. Saya melihat potensinya amat besar terutama untuk diaplikasi dalam bidang pendidikan. Tahun 2018 dijangka produk dan inovasi AR akan berkembang dengan begitu pesat. Ianya seiring dengan teknologi perkakasan serta perisian yang semakin canggih pada peranti pintar. Aplikasi yang akan …