Dunia yang semakin terbuka serta mudahnya akses kepada Intenet mendedahkan anak-anak serta pelajar kita kepada pelbagai ancaman disana. Mereka juga perlu dididik untuk menjadi warganegara digital yang baik. Rasa bertanggungjawab perlu diterapkan agar mereka sentiasa menjaga etika ketika berkomunikasi atau berkongsi. Hari ini di Dad 2.0 Summit (San Antanio, Taxas, USA), Google for Education berkongsi …